VALOA KUIDUN PÄÄSSÄ OSUUSKUNTA

Hankkeen tausta

Aitomäen alueelle tarvitaan valokuitu, jotta Internetin saatavuus maaseudun haja-asutukseen kuuluvalla alueella on taattu. Operaattorit ovat alkaneet kupariverkkojen alasajon haja-asutusalueilla ja Aitomäessä on ollut vaikeuksia myös langattomien yhteyksien kuuluvuuden kanssa. Internet on kuitenkin alueen yrityksille ja ihmisille tärkeä viestintäkanava ja palveluiden lähde ja ilman sitä tänä päivänä harva pärjää.

Ajatus oman osuuskunnan perustamisesta virisi, kun meille selvisi, että alue ei kuulu viestintäviraston laajakaista 2015 hankkeen tukialueisiin. Pienen osuuskunnan vahvuuksia on ketteryys ja tulevien kustannusten hallinta on pienessä osuuskunnassa helpompaa.

Hankkeen valmistelu alkoi toukokuussa 2012, kun Kaakkois‐Suomen ELY‐keskuksen maaseudun laajakaista‐, vesihuolto‐ ja tiehankkeiden hanke‐ ja ideahaku julistettiin haettavaksi. Ideahaku laitettiin alulle pienellä porukalla ja jäätiin odottamaan vastausta. Kun saimme myöntävän vastauksen ELY-keskukselta, hanketta alettiin tarkemmin suunnitella. Perustimme Valoa kuidun päässä -osuuskunnan 14.10.2012. Perustavassa kokouksessa oli läsnä: 8 henkilöä ja tästä porukasta koostuivat myös aktiivit, jotka lähtivät kylää kiertämään ja liittyjiä värväämään.

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä on Aitomäen kylän ja lähikylien asukkaat ja yritykset. Tavoitteena on rakentaa kyläalueelle valokuituverkko jolla varmistetaan Internetin saatavuus Aitomäen haja-asutusalueella.

Valokuidun runkoverkko vedetään Aitomäen ja lähikylien keskeisten tieosuuksien mukaisesti. Näin tavoitetaan kylän asukkaat ja yritykset mahdollisimman kattavasti. Alueella on noin 190 taloutta.

Hankkeen toteutusaika ja toimenpiteet ja niiden toteuttaminen

Hanke toteutetaan 01.02.2013 – 31.12.2014 välisenä aikana. Toimenpiteenä teetetään ostopalveluna valokuituverkko kylälle. Myös talkootöitä on tarkoitus tehdä valokuituverkon rakentamiseksi.

Hankkeen tavoitteet ja tulokset

Hankkeella tavoitellaan Internetin nopeaa ja häiriötöntä saatavuutta Aitomäen haja-asutusalueella. Hankkeen tuloksena rakennetaan valokuituverkko Aitomäen ja lähikylien alueelle. Tavoitteena on, että runkoverkko kattaa kylän tärkeimmän tieverkoston alueen.